• Lektorka Lidy

Souvětí souřadné a podřadné

V tomto příspěvku bych vám, čtenářům, chtěla poukázat na specifika vět hlavních a vedlejších, které spojky klasifikujeme jako souřadící, které naopak jako podřadící, čím se liší souvětí souřadné a podřadné.


Co je to vlastně souvětí?

Souvětí = několik vět (je to opak věty jednoduché), obsahuje věty hlavní a vedlejší.


Věta hlavní:

Může stát sama, má význam.Je uvozena nebo spojena spojkami souřadícími nebo čárkou.Není mluvnicky závislá na jiné větě (nemůžeme se na ni tázat).


Spojky souřadící:

a, i, ani, nebo, anebo, ale, avšak, neboť, ani-ani, nejen-ale…


Věta vedlejší:

Nemůže stát sama, nemá význam.Je uvozena (začíná) nebo spojena:

Spojkami podřadícími: že, když, protože, aby, -li, kdyby, ač, třebaže, jakmile…Zájmeny vztažnými: kdo, co, jaký, který, čí, jenž

Příslovci vztažnými: kdy, kde, jak, proč, kam…

Je mluvnicky závislá na větě řídící, můžeme se na ni tázat.


Věta řídící:

Může to být věta hlavní, ale i další věta vedlejší (obsahově, myšlenkově na sebe navazují).


Typy souvětí:


Podle počtu vět hlavních rozeznáváme typy souvětí:

Souvětí podřadné: má pouze 1 větu hlavní (1H), ostatní věty jsou vedlejší.

Souvětí souřadné: má nejméně 2 věty hlavní (2H), ostatní věty mohou být vedlejší nebo samé věty hlavní.

Chci být žákem a dostávat bezva (v)tipy

© 2019 Poháněno organizací Cabakorp | jamaturant.cz

  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle