• Lektorka Lidy

Psaní i/y v koncovkách přídavných jmen

V následujícím článku si zopakujeme pravopis přídavných jmen. Připomeneme si základní dělení přídavných jmen na tvrdá a měkká, rozpomeneme se na vzory mladý a jarní, objasníme si pravopis přídavných jmen přivlastňovacích.


Jak správně určit koncovky přídavných jmen?

Je třeba si určit, zdali je dané přídavné jméno tvrdé nebo měkké. Jak to zjistím? Jednoduše tak, že si na něj ukážu pomocí ukazovacích zájmen ten, ta, to. Pokud se mi koncovka přídavného jména mění, jedná se o přídavné jméno tvrdé, ke kterému náleží vzor mladý. Pokud se koncovka přídavného jména nemění, jedná se o přídavné jméno měkké a pracujeme se vzorem jarní.

příklad: “bílý racek”

ten bílý, ta bílá, to bílé - koncovka přídavného jména se mění (podobně jako ten mladý, ta mladá, to mladé)Jedná se o přídavné jméno tvrdé, použiji tedy vzor mladý.

Přídavná jména tvrdá píšeme zpravidla s Y, nicméně pozor na výjimky!

1. pád množného čísla - bílí racci (mladí racci)

7. pád množného čísla - s bílými racky (s mladými racky)

Koncovky přídavných jmen přivlastňovacích

Na úvod důležitá otázka. Jak poznám, že se jedná o přivlastňovací přídavné jméno? Připomeňme si, co už víme. Na přídavná jména se ptáme otázkami: “jaký?”, “který?”, “čí?”. Právě otázka “čí?” se dotazuje na přivlastňovací přídavná jména.

příklad: “Petrovi spolužáci” (čí spolužáci?), “Ivaniny kočky” (čí kočky?)


Jak poznám, jaké I / Y napsat v koncovce?

Snadno. 😎 Ke správnému I / Y nám dopomůže vzor matčin. Z hodin českého jazyka víme rovněž o existenci vzoru otcův, proč využívat raději vzor matčin si ukážeme na příkladu níže. 🙂

příklad: “Kubovi přátelé” Čí přátelé? Matčini přátelé.

Kubovy záliby” Čí záliby? Matčiny záliby.

(Kdybychom si chtěli odůvodnit výše zmíněné příklady pomocí vzoru otcův, tak “neuslyšíme”, které I / Y napsat, z toho důvodu je vhodnější užití vzoru matčin.)

Pozor!

Studenti často chybují v následujících (a jimi podobných) typech spojení:

příklad: “Ondrovy sešity jsem půjčil Karlovi

Ondrovy sešity - Jedná se o přivlastňovací přídavné jméno, použiji vzor matčin - matčiny sešity, proto Ondrovy sešity.

Karlovi - Vyskloňované podstatné jméno ve 3. pádě - Karlovi jako pánovi.

Tohle je třeba důsledně rozlišovat.


Pro procvičení přidávám pár vět:

Cestou ke Zdeňkov_ jsme potkali Lukášov_ sestry.

Pověděli Romanov_ o Tomášov_ch úmyslech.

Davidov_ andulky odletěly k sousedov_.

Materiál k vytištění najde v PDF v sekci Ke stažení.

14 zobrazení
Chci být žákem a dostávat bezva (v)tipy

© 2019 Poháněno organizací Cabakorp | jamaturant.cz

  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle