• Lektorka Lidy

Druhy vedlejších vět

Aktualizace: úno 15

Dnešní příspěvěk vám nabídne ucelený přehled druhů vedlejších vět. Jeho cílem je rovněž snaha předat tipy, jak jednoduše určovat druhy vedlejších vět. Nejprve slibovaný přehled:


Druhy vedlejších vět

Vedlejší věta podmětná - (otázka kdo, co?)

příklad:

Kdo jinému jámu kopá (VV), sám do ní padá (VH). (otázka kdo, co?)


Vedlejší věta předmětná - (otázka koho, čeho, komu, čemu, koho, co, o kom, o čem, s kým, s čím - ptáme se všemi pádovými otázkami mimo 1. a 5. pád)

příklad:

Věděl (VH), že se nenaučil (VV). (otázka co, koho co?)


Vedlejší věta přívlastková - (otázka jaký?, jaká?, jaké?, který?, která?, které?, čí?)

příklad:

Oknem (VH1/2), které bylo otevřené (VV1), proudil čerstvý vzduch (VH1/2). (otázka jakým?) Měla nový účes (VH), který byl zajímavý (VV). (otázka jaký?)


Vedlejší věta doplňková - bývá spojena spojovacím výrazem jak, jako, zpravidla závisí na slovese smyslového vnímání z věty řídící (viděl, uměl, pozoroval, cítil)

příklad:

Myslivec viděl srny (VH), jak se pasou (VV).


Vedlejší věta příslovečná:

Místní (kde? kudy? kam?)

Časová (kdy? odkdy? dokdy?)

Způsobová (jak?)

Měrová (kolik? do jaké míry?)

Příčinná (důvodová) (proč? z jaké příčiny? z jakého důvodu?)

Účelová (proč? za jakým účelem?)

Podmínková (kdy? za jaké podmínky?)

Spojky: jestliže, -li, kdyby, když

Přípustková (i kdy?)

Spojky: ačkoli, třebaže, přestože, i kdyby, i když, ač


Vedlejší věta přísudková - (vyskytuje se zřídka) - vyjadřuje jmennou část přísudku jmenného se sponou.


Nyní avizovaný tip, jak jednoduše rozeznat druh vedlejší věty:

příklad: Měl jsem pocit (VH) , že se něco pokazilo. (VV)

  • Nejprve si určím, která věta je hlavní, která vedlejší.

  • Poté si alespoň 2x po sobě přečtu větu hlavní, dokud mě nenapadne vhodná otázka, kterou bych se zeptala na větu vedlejší. (Měl jsem pocit, měl jsem pocit - jaký pocit?)

  • Že se něco pokazilo. - Na otázku si musím odpovědět určovanou větou vedlejší.

  • Otázka zněla jakou? - jedná se tedy o vedlejší větu přívlastkovou.


Tip na závěr:

Povšechně lze říci, že druhy vedlejších vět určujeme pomocí otázek, nikoliv podle spojovacích výrazů. V případě vedlejších vět příslovečných podmínkových a příslovečných přípustkových ovšem můžeme udělat výjimku, neboť tyto dva druhy vedlejších vět jsou vždy uvozeny konkrétními spojkami.


Vedlejší věta příslovečná podmínková

Spojky: jestliže, -li, kdyby, když

Vedlejší věta příslovečná přípustková

Spojky: ačkoli, třebaže, přestože, i kdyby, i když, ač

Chci být žákem a dostávat bezva (v)tipy

© 2019 Poháněno organizací Cabakorp | jamaturant.cz

  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle