• Lektorka Lidy

Co si určitě zopakovat pro zvládnutí pravopisných úkolů v didaktickém testu?

Cílem tohoto příspěvku je pokus o ucelený přehled pravopisných jevů, které se v didaktickém testu pravidelně objevují. Pro úspěšné zvládnutí didaktického testu z českého jazyka je třeba znát a umět vhodně aplikovat:

  • Psaní i/y v koncovkách podstatných a přídavných jmen

  • Psaní i/y v koncovkách sloves (shoda přísudku s podmětem)

  • Vyjmenovaná slova

  • Psaní mně/mě; psaní bě/pě,vě

  • Předpony s-, z-, vz-; předložky s, z

  • Velká písmena

  • Psaní slov cizího původu

  • Interpunkce

Osvojení všech pravopisných pravidel je náročné, vyžaduje určitý čas a cvik, nicméně není to nic nemožného! Pro ty z vás, kteří máte nejasnosti (či pochybnosti 😛), dobrá zpráva na závěr! V pravidelných intervalech budu na blog přidávat studijní materiály, které vám jednotlivé pravopisné jevy představí a řádně objasní.

PS: Zpětnou vazbu uvítám, proto mě neváhejte kontaktovat s vašimi dotazy a připomínkami!

Pohodový zbytek týdne přeje L. 🙋‍♀️

14 zobrazení
Chci být žákem a dostávat bezva (v)tipy

© 2019 Poháněno organizací Cabakorp | jamaturant.cz

  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle