• Lektorka Lidy

A tohle znáš?

V tomto příspěvku si objasníme významy následujících slov:


Asketický - toto adjektivum lze vystihnout přívlastky: odříkavý, zdrženlivý, přísný sám na sebe. (Patrně jste se s tímto adjektivem setkali na hodinách Základů společenských věd, když jste probírali filozofii.)


Behaviorální - tento přívlastek zpravidla nalezneme v textech zabývajících se lidských chováním.


Dogma - tento termín představuje určitou tezi, tvrzení, jehož význam nelze zpochybnit žádnými námitkami či připomínkami. S tímto výrazem se úzce pojí termín dogmatismus, jehož význam lze vysvětlit následovně: jedná se o strnulé myšlení, kdy člověk zarytě lpí na svých nezdůvodněných myšlenkách a domněnkách a nesnese jejich kritiku.

16 zobrazení
Chci být žákem a dostávat bezva (v)tipy

© 2019 Poháněno organizací Cabakorp | jamaturant.cz

  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle