• Lektorka Lidy

A tohle znáš?

V dnešním příspěvku si objasníme významy následujících tří přejatých slov:


Potenciální - výraz, který označuje něco možného, uskutečnitelného.


Empatie - tímto termínem pojmenováváme schopnost jedince vcítit se do pocitů druhého člověka.


Obligátní - adjektivum, jenž lze vystihnout přívlastky: povinný, nutný či závazný. Antonymem je přídavné jméno fakultativní (= nepovinný, volitelný).

19 zobrazení
Chci být žákem a dostávat bezva (v)tipy

© 2019 Poháněno organizací Cabakorp | jamaturant.cz

  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle