• Lektorka Lidy

A tohle znáš?

Mnoha studentům činí značné obtíže neznalost významů přejatých slov. Jak to změnit? Třeba pomůže následující “trojka”:


Autentický - přídavné jméno, které se vyskytuje v didaktickém testu s jistou pravidelností, jeho význam nám poodhalí synonyma opravdový, skutečný.


Sofistikovaný - další adjektivum, jehož českými synonymy jsou slova promyšlený, propracovaný.


Vágní - přívlastek, který označuje něco nejednoznačného, neurčitého, nepřesného. Antonymem je výraz exaktní (= přesný).

19 zobrazení
Chci být žákem a dostávat bezva (v)tipy

© 2019 Poháněno organizací Cabakorp | jamaturant.cz

  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle