SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM

Materiál stahujte zde.

SLOHOVÉ POSTUPY

Materiál stahujte zde.

FUNKČNÍ STYLY

Materiál stahujte zde.

VSUVKA

Materiál stahujte zde.

MĚKKÉ A TVRDÉ SOUHLÁSKY

Materiál stahujte zde.

ČÁRKA PŘED NEBO

Materiál stahujte zde.

VEDLEJŠÍ VĚTA DOPLŇKOVÁ A PŘÍSUDKOVÁ

Materiál stahujte zde.

PSANÍ I/Y V KONCOVKÁCH PODSTATNÝCH JMEN

Materiál stahujte zde.

PŘÍDAVNÁ JMÉNA

Materiál stahujte zde.

VÝZNAMOVÉ POMĚRY MEZI VĚTAMI HLAVNÍMI

Materiál stahujte zde.

DRUHY VEDLEJŠÍCH VĚT

Materiál stahujte zde.

PÁDY

Materiál stahujte zde.

SLOVESA FÁZOVÁ A MODÁLNÍ

Materiál stahujte zde.

ZÁJMENA

Materiál stahujte zde.

SLOVNÍ DRUHY

Materiál stahujte zde.

VĚTNÉ ČLENY

Materiál stahujte zde.

PŘEDPONY S-, Z-, VZ-

Materiál stahujte zde.

JENŽ

Materiál stahujte zde.

PODSTATNÁ JMÉNA OZNAČUJÍCÍ PÁROVÉ ČÁSTI LIDSKÉHO TĚLA

Materiál stahujte zde.

ZDVOJENÉ SOUHLÁSKY

Materiál stahujte zde.

ČÍSLOVKY

Materiál stahujte zde.

SPOJKY

Materiál stahujte zde.

SKLOŇOVÁNÍ POMNOŽNÝCH PODSTATNÝCH JMEN

Materiál stahujte zde.

VYJMENOVANÁ SLOVA

Materiál stahujte zde.

TVOŘENÍ SLOV

Materiál stahujte zde.

PŘEDLOŽKA NEBO NE

Materiál stahujte zde.

DRUHY PŘÍVLASTKU

Materiál stahujte zde.

MLUVNICKÉ KATEGORIE

Materiál stahujte zde.

Chci být žákem a dostávat bezva (v)tipy

© 2019 Poháněno organizací Cabakorp | jamaturant.cz

  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle